11.1.08

Antaŭjara provaĉo

Kial do verki poemon
se oni ne sentas emon?
Respondos tuj la jena pled':
virinallogo, jes ja sed
ĉu fariĝi virinkaptil'
sendepende de bona stil'?

Ofte la esperantista verk'
tro similas al aĉa sterk'
Tro malofte la versotrik'
ne emigas al tuja strik'...

Kaj kion mi verku, damne?
Ĉu stancon pri la makadam'? NE!
La temo flankiĝus al strat'
ĉe l'umbilik' tuj ekus grat':
al longa vojo mi emas...

Jen do pri kio temas:
mia fartaĉo estas nur
pro tiu granda kvazaŭmur'
kiu malhelpas min vagi
sed ja manĝon endas pagi...

Sed verki min ekamuzas
Kvankam ne min la am' uzas...

0 Komento(j) / Commentaire(s)

Enregistrer un commentaire

<< Home